Close

UV vytvrzování laku

UV vytvrzování (příp. sušení) je proces, při kterém dochází vlivem ultrafialového záření k vytvrzování potisknutých barev a laků na výrobcích. Jejich zpracování se tak stává podstatně rychlejší.

Technologie se rozvíjí od počátku 60. let minulého století a její představení pomohlo výrazně zefektivnit automatizaci průmyslové výroby v mnoha odvětvích. Vytvrzování barev a laků hraje důležitou roli zejména při zvýšení kvality tisku a to napříč většinou současných tiskových technik. Tento trend se navíc v posledních patnácti letech rozrostl o desítky procent u všech typů potisku.

PROČ DO TISKOVÉHO PROCESU ZAPOJIT VYTVRZOVÁNÍ?

Hlavní výhodou UV sušení je rychlost, při které může být konečný produkt připraven k expedici. Zatímco ze samotného tiskového stroje vyjíždějí výrobky, které je nutné nechat tzv. odležet i na několik minut, aby barva pořádně zaschla, vytvrzování tento proces zkrátí do řádu sekund. Kromě urychlení výroby jde ale také o snížení počtu případných chyb a závad způsobených v době tvrzení barvy. Během času, kdy výrobky leží a čekají na zaschnutí, totiž může vlivem usazování prachu či jiných částic dojít k poškození potisknutého povrchu a tím pádem ke snížení kvality.

S tím souvisí i prostor, který časová úspora výrobci přináší a zajišťuje tak plynulejší průběh celého procesu a efektivnější přípravu nových předmětů.

Benefity UV vytvrzování:

  • zasychání barvy v řádu sekund namísto minut
  • úspora času a hladký průběh tiskového procesu
  • lepší přilnutí barvy či laku na výrobku

ZÁSADNÍ FAKTORY SPOLEHLIVÉHO SUŠENÍ

Mezi hlavní prvky UV záření, které ovlivňují kvalitu výstupu, patří jeho intenzita. Zdaleka ale není jediným faktorem, který je třeba ohlídat. Pozornost je důležité věnovat současně:

  • stáří UV lampy
  • typu a geometrii reflektoru
  • vzdálenosti mezi UV lampou a povrchem

V případě nízké intenzity UV lampy vytvrzení barvy neproběhne správně a potisk se neuchytí, příliš vysoká by naopak nanesenou barvu a povrch výrobku mohla poškodit. Roli v tomto případě hraje kombinace všech uvedených parametrů. Stejně tak je důležité, aby byly všechny komponenty stroje proti působení UV záření odolné.